Giá trị thương hiệu

Belief

Niềm tin kinh doanh: Nhu cầu của khách hàng là tương lai của chúng tôi, phản hồi của khách hàng giúp chúng tôi phát triển hơn.

Niềm tin Dịch vụ: Sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Mission

Giúp khách hàng giành được thị trường địa phương.

Vision

Trở thành Doanh nghiệp Vật liệu Xây dựng Hàng đầu Toàn cầu.

Values

1. Nói ít hơn và làm nhiều hơn.

2. chất lượng đầu tiên cho sự hài lòng của khách hàng.

3. Kinh doanh trung thực cho tình huống Win-Win Cống hiến và đổi mới.