Ván ép cốp pha

  • Plastic Plywood

    Ván ép nhựa

    Ván ép nhựa ROCPLEX là loại ván ép sử dụng trong xây dựng chất lượng cao được phủ bằng nhựa 1.0mm biến thành một lớp nhựa bảo vệ trong quá trình sản xuất. Các cạnh được dán kín bằng sơn acrylic phân tán trong nước.

  • Film Faced Plywood

    Ván ép phủ phim

    Ván ép phủ phim ROCPLEX là một loại ván ép gỗ cứng chất lượng cao được phủ một lớp phim được xử lý bằng nhựa phenolic để biến thành một lớp màng bảo vệ trong quá trình sản xuất.